Christine Foss Eriksson Konst Art - Konst till salu Art for sale


Mitt glädjefyllda, färgstarka måleri med experimenterande inslag!
My joyful, colourful paintings with experimental parts and mixed media art

 


Välkommen till Christines Foss Eriksson konstsida! 
Tror du att konst är viktigt? Att konst betyder något?
För mig liksom för många andra som utövar konst eller hantverk, är svaret absolut ja.
Förutom den kreativa processen, med att skapa något vackert eller intressant, eller att utforska olika tekniker och uttryckssätt, kan det vara ett sätt att må bra.
Följ med här med att må-bra-med-konst, tankar-om-konst, leva-med-konst,
med en konsttant som utvecklat ett glädjefyllt, eftertänksamt, meditativt personligt måleri i olika former.
Öppna det kreativa seendet och varandet.

Welcome to Christine Foss Eriksson Art Page!
Do you believe that art is important? That art means something?
For me, as well as many with me, that creating in art and handicrafts, the answer is definitely yes.
Apart from the creative process, with creating something beautiful or interesting, or to explore different tchniques and ways of expression, it can also be a way to feel well and a feelgood experience always.
Join in here with feelgood-with-art, thoughts-about-art, living-with-art, with myself an artlady that has developed a joyful, thoughtful, meditative and exploring painting in different shapes and techniques.
Open the mind for the creative seeing, and being.

Att se, om skaparkraft, om att må bra med konst, om tankar och en inre resa, om att leva med konst.

To see, about creativity, about the feelgood in art, about thoughts and the inner journey, about living with art.

Länkar till mina konstsidor på sociala medier:
Links to my artpages on Social Medias: